Wykonanie testu MyCare zalecane jest dla każdego człowieka, aby móc zdiagnozować często niewyjaśnione dolegliwości, z którymi się borykamy przez dni, miesiące, a nawet lata, a które mogą być powiązane z nietolerancją pokarmową na poszczególne produkty spożywcze.

Do wykonanych testów zalecamy dodatkowe usługi, gwarantujące wyższą skuteczność terapii: Dieta eliminacyjna, Telekonsultacja-interpretacja wyniku testu ze specjalistą dietetykiem.

jpg Dieta eliminacyjna na podstawie wyniku testu MyCare wraz z telekonsultacją otrzymanych wyników

Dieta eliminacyjna wyłącza z jadłospisu pokarmy, na które organizm reaguje nietolerancją, ale również zastępuje je innymi, gwarantującymi dostarczenie organizmowi odpowiednich składników pokarmowych. Dieta może zapewnić wysoką skuteczność terapeutyczną, niezbędne jest jednak konsekwentne eliminowanie wskazanych produktów spożywczych skutkujących nietolerancją.

Korzyści wynikające ze stosowania diety eliminacyjnej:
- wyciszenie reakcji alergiczno – immunologicznej w obrębie przewodu pokarmowego
- zmniejszenie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia nadwrażliwości
- poprawa czynności wchłaniania i trawienia z przewodu pokarmowego
- nabywanie z czasem tolerancji na aktualnie szkodliwe pokarmy
- zmniejszenie przepuszczalności błon śluzowych dla alergenów

Zamów dietę eliminacyjną w naszym sklepie www.sklep.biomedico.pl

jpg Interpretacja wyniku testu MyCare-telekonsultacja

Telekonsultacja wyniku testu jest ważna w celu osiągnięcia najlepszych efektów terapii eliminacyjnej przy nietolerancji pokarmowej.

Zamów interpretację wyniku testu MyCare-telekonsultacja w naszym sklepie www.sklep.biomedico.pl