wiadomosci

Na stronie znajdą się informacje na temat wystaw, konferencji, targów i innych imprez poświęconych tematyce nietolerancji pokarmowej, alergii pokarmowej, zdrowego odżywiania, w których bierzemy udział oraz polecamy.

16 listopada 2013, w hotelu Poznańskim, w Luboniu pod Poznaniem odbędzie się konferencja pt.
”Najnowsze trendy w leczeniu żywieniowym alergii i nietolerancji pokarmowych”.
MyCare Test i Biomedico jest partnerem konferencji i będzie obecne podczas jej trwania.

Przykładowe zagadnienia:

I sesja. Znaczenie alergii pokarmowych w wybranych jednostkach chorobowych:
● Aktualny stan wiedzy na temat mechanizmów powstawania alergii pokarmowych.
● Wpływ mikroflory jelitowej i zwiększonej przepuszczalności jelita na rozwój alergii pokarmowych.
● Analiza przypadków chorobowych: pacjent z alergią IgE – zależną, pacjent z alergią IgG - zależną,
pacjent z nietolerancją pokarmową.
● Praktyczne podejście do układania jadłospisu w alergii pokarmowej.

II sesja. Rola mikroflory jelitowej w stanach chorobowych oraz profilaktyce zdrowia:
● Wpływ zaburzonej mikroflory jelitowej na rozwój wybranych jednostek chorobowych.
● Probiotykoterapia u pacjentów z chorobami alergicznymi i atopowymi, z nawracającymi infekcjami.
● Znaczenie flory jelitowej w leczeniu otyłości.
● Leczenie żywieniowe u pacjentów z rozpoznanym autyzmem.

III sesja – Alergie i nietolerancje pokarmowe w okresie ciąży i laktacji:
● Dodatki do żywności jako jedno ze źródeł alergii i nietolerancji pokarmowych.
● Alergia – blizna po matce? Mechanizm przekazywania alergii z matki na dziecko.
● Dieta bezmleczna w ciąży i w trakcie laktacji – kontrowersje i fakty.
● 6 kroków wyjścia z alergii w ujęciu praktycznym.